Vad ska man göra om man har blivit utsatt för it-relaterade brott?

Man reagerar kanske inte på samma sätt när man blir utsatt för brott på internet och avfärdar det med en axelryckning och tror att det ska vara så. Men allt som anses som ett brott eller en kränkning i det vanliga samhället är det på nätet också. Ta allt på allvar och anmäl det till polisen och det är ett brott eller kränkning. Så här går du vidare om du har blivit utsatt för it-relaterade brott. Denna information är hämtad från polisens hemsida och vi reserverar oss för eventuella ändringar som har gjorts efter denna text.

Källa: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/It-relaterade-brott/

När du ska anmäla ett it-relaterat brott så ska du vända dig till polisen som vanligt. Du når dem på telefon 114 14 eller att du besöker din närmaste polisstation. Är ärendet akut ska du ringa 112.

Nu finns det även en internettjänst för att göra polisanmälningar direkt på internet genom din dator. Där fyller du i dina uppgifter och får sedan en bekräftelse via e-post. Men är du osäker när du ska lämna in din anmälan så är det bäst att du kontaktar dem via telefon eller går till en polisstation.

Vänta inte för länge med att lämna in en anmälan eftersom loggar och annan bevisning som kan finnas vid it-relaterade brott kan vara svåra att komma åt efter en längre tid.

Vad är ett it-relaterat brott – Vad är ett brott på internet?

Allt som sker med it-teknik kan relateras med detta. Näthat som övergår till olaga hot är ett brott som ska anmälas, men är du osäker ska du ändå kontakta polisen. Andra brott som sker över internet som ska anmälas är handel med illegala droger. Barnpornografi är ett vanligt och allvarligt brott som sker nästan uteslutande över internet. Även dataintrång och datorbedrägeri ingår i denna kategori. Där kan man också hitta brottstyper som olagliga register och system som lagras utan tillstånd.

Vad händer efter en polisanmälan, hur länge får jag vänta?

Det är också intressant och viktigt att veta vad som händer efter en polisanmälan. Så här går det till när du anmäler ett brott till polisen.

  1. Polisen tar emot din anmälan och ditt ärende prioriteras beroende på ärendets art. Vissa brott har högre prioritet än andra. Våldsbrott ska behandlas snabbare än t.ex. stöld av cykel.
  2. En handläggare hos polisen går igenom ärendet och beslutar om det ska bli en brottsutredning eller inte. Blir det ingen brottsutredning så får du information om detta. Du får ett brev där du kan läsa att ärendet läggs ner.
  3. Men väljer polisen att gå vidare med en brottsutredning skickas utredningen vidare till en åklagare som ska besluta om det går vidare till åtal och domstol. Beslutar åklagaren att det inte ska väckas åtal läggs utredningen ner.
  4. Väljer åklagaren att väcka åtal går ärendet vidare till domstol och där avgörs om det blir en påföljd eller ett frikännande.

Hur länge det tar med en brottsutredning, åtal och rättegång beror som sagt på vilket brott som har skett. Det kan ta allt från 1 månad till 1 år innan allt är klart.