Se även till att skydda din dator – Dina lösenord kan komma ut

En annan sak som också är viktigt, det är att skydda din dator. Även om du skyddar dina lösenord fysiskt samt att du har långa och svåra kombinationer och byter ut dem ofta så finns risken att din dator blir utsatt för intrång. Då kan man komma åt lösenordet plus mycket mer. Se därför till att din dator är skyddad.

Här har vi skrivit ner att par bra saker som du kan tänka på att kolla upp med jämna mellanrum eller när du köper en ny dator. Gör detta till en vana helt enkelt så blir din dator och dina lösenord säkrare.

Håll operativsystemet uppdaterat

Släpper man viktiga uppdateringar till ditt operativsystem så är det bra att du uppdaterar direkt. Har man släppt en säkerhetsuppdatering så finns det risk för att din dator blir utsatt. Det spelar ingen roll om du har Windows, Mac eller Linux. Finns det ett kritiskt säkerhetshål så är du inte skyddad förrän det är fixat. Nästan alla operativsystem har en funktion som hämtar ner uppdateringen och installerar den automatiskt. Du behöver inte tänka på det. Kolla upp om ditt operativsystem har en sådan funktion.

Se även till att programmen på datorn är uppdaterade

Samma princip gäller här som med hela ditt operativsystem. Även enskilda program kan utsätta dig för en risk. Dessa kan också innehålla säkerhetshål som åtgärdas om du uppdaterar ditt program. Så se till att alltid använda den senaste versionen.

Antivirus och brandvägg

Använd ett antivirus på din dator som skyddar dig mot de allra vanligaste attackerna. Det ger ett skydd mot virus och annan malware. Använd en brandvägg som skyddar mot intrång och attacker utifrån in på din dator mot portar som kan vara öppna. Nyare trådlösa modem har en inbyggd funktion för det. Undersök dina förutsättningar.

Tänkt på vilka sidor du besöker på internet

Tänkt på vilka sidor du besöker på internet och vilka program du laddar ner. Installera inte okända program som du har laddat ner.

Använd lösenord på din dator

För att förhindra att obehöriga får tillgång till din dator och informationen på den så ska du använda ett lösenord när du loggar in. Ingen kommer åt datorn, bara den som har tillgång till lösenordet.

Logga alltid ut eller stäng ner datorn när du lämnar den

Går du iväg och lämnar din dator eller arbetsplats så ska du ta för vana att logga ut. Kortkommando på Windows är ”Win+L”. Har du en laptop så ska du lägga till en inställning som kräver att du måste knappa in ditt lösenord efter varje gång du har stängt locket.

Lämna inte datorn obevakad

Skydda din dator aktivt mot stöld. Finns det känsliga uppgifter på din dator ska du se till att aldrig lämna den obevakad där den kan stjälas. Även om du har låst den med ett lösenord så finns det en risk att innehållet på datorn kan visas.

Skriv ner alla tips och gör en checklista. Hur ser det ut idag? Behöver du åtgärda något?